Projekty

Zakończone

CEFY

CEFY, Entrepreneurial Competences for Youth (Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości dla młodych), jest międzynarodowym projektem realizowanym przez partnerów z Hiszpanii, Włoch, Czech, Polski i Łotwy. Celem projektu jest transfer sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań, które służą identyfikacji i nabywaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości przez … przeczytaj więcej…

Homoresponsabilis

Projekt Homoresponsabilis in the globalized World podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), edukacji globalnej, relacji handlowych pomiędzy krajami Południa i Północy, odpowiedzialności menedżerów oraz etycznych aspektów procesu podejmowania decyzji biznesowych. Celem projektu jest edukacja przyszłych liderów i przedsiębiorców w obszarze ww. … przeczytaj więcej…

LiTE

Projekt Lite – Lost in Transition Europe koncentruje się na zbadaniu w krajach partnerskich obecnie funkcjonujących strategii wspierających włączanie w ramy systemu kształcenia wyższego osób nie spełniających wszystkich warunków kwalifikacyjnych (brak wymaganego wykształcenia formalnego, długa przerwa w uczeniu) lub rekrutujących się … przeczytaj więcej…

RICK’s Cafe

Projekt „RICK’s Cafe: Recreating Inter-cultural and International Competences  and Knowledge Space” jest międzynarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu “Uczenie się przez całe życie” – Comenius-Network. Projekt ma charakter partnerski i uczestniczy w nim 16 instytucji z 9 krajów … przeczytaj więcej…

On the Right Track

Ogólnym celem projektu „On the Right Track” jest zindywidualizowanie procesu uczenia się języków obcych  dzięki mentoringowi i doradztwu. Każda organizacja partnerska przeanalizuje metody doradztwa w swoim kraju lub w krajach sąsiednich, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. Jako że grupą docelową projektu są … przeczytaj więcej…

FinMan

FinMan – Finding a common guide in EU for Financial Management, jest to dwuletni projekt dotyczący zarządzania finansami w projektach unijnych, współfinansowanym przez Komisję Europejską za pośrednictwem programu „Uczenie się przez całe życie – Projekty Wielostronne Grundtvig”. Sześciu europejskich partnerów … przeczytaj więcej…

EL4VET

Głównym celem projektu EL4VET – Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century,  jest zmniejszenie liczby młodych ludzi wyobcowanych lub nawet wykluczonych z systemu edukacji z powodu problemów związanych z ich zachowaniem  w społeczności … przeczytaj więcej…

LINK

Projekt LINK – Career Services for Better Jobs polega na transferze i przystosowaniu programu szkoleniowego i podręcznika oraz poradnika dla doradcy zawodowego, które zostały z sukcesem wdrożone w 10 europejskich krajach. Szkolenie jest ukierunkowane na skuteczne dotarcie i doradztwo zawodowe … przeczytaj więcej…

BEST FORM

BestForm – Boosting EntrepreneurShip Tools FOR Migrants zakłada transfer Społecznościowego Modelu Doradztwa Biznesowego (CBBA) opracowanego i wdrożonego w Wielkiej Brytanii w ramach programu Equal. Model ten zakłada oferowanie doradztwa z zakresu przedsiębiorczości przez liderów społeczności imigranckich. Materiały szkoleniowe CBBA pozwalają … przeczytaj więcej…

I SPY

Projekt I SPY – Online Networking Platform for Language Learning zakłada opracowanie szkolenia językowego w atrakcyjnej, przyjemnej formie poprzez zaangażowanie osoby uczącej się w wirtualną „przygodę”. Uczeń staje się uczestnikiem wirtualnej gry,  wykonuje określone zadania i decyduje o rozwoju wydarzeń. … przeczytaj więcej…

AMIEurope

AMIEurope – Art Migrations Into the EUROPEan Cultures Tematem projektu jest historia i kultura europejskich społeczności wiejskich w XIX i XX wieku, przedstawione w sposób artystyczny i z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Projekt porusza także wątek zmian społecznych w Europie w … przeczytaj więcej…

GAVA

Celem projektu GAVA – Governance for Sustainable Development jest przygotowanie wspólnego programu studiów na poziomie doktoranckim oraz magisterskim zatytułowanego „Governance for Sustainable Development – Skuteczne Rządzenie dla Zrównoważonego Rozwoju”. Celem długofalowym projektu jest wdrożone programu studiów na uczelniach wchodzących w … przeczytaj więcej…

U.S.E

United States of Europe – A travelling exhibition about European identity and diversity Stany Zjednoczone Europy (U.S.E), projekt współpracy na dużą skalę dotyczący tożsamości europejskiej, będzie prezentowany w przestrzeni publicznej, galeriach oraz muzeach w Polsce, Finlandii, Bułgarii, na Litwie, w … przeczytaj więcej…

E-ViEW

Partnerzy zaangażowani w projekt E-ViEW – European Virtual Environment for Work-Based Learning, wspólnie podjęli się stworzenia oraz pilotażu Europejskiego Wirtualnego Kampusu przeznaczonego dla osób kształcących się w miejscu pracy, który będzie skupiał się na poprawie umiejętności i kompetencji menadżerskich w kontekście … przeczytaj więcej…

WBLQUAL

Projekt WBLQUAL – An Approach to Qualifications through Negotiated Work Based Learning for the EU, wywodzi się z doświadczeń Staffordshire University dotyczących współpracy z przemysłem w zakresie przygotowywania i wdrażania programu szkoleń z technologii informacyjno-komunikacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Wypracowany model kształcenia … przeczytaj więcej…

Aurora

Celem projektu AURORA – A European Network on Cervical Cancer Surveillance and Control in the New Member States, jest zidentyfikowanie wspólnej i możliwej do zrealizowania strategii promującej badania szyjki macicy wśród kobiet w wieku 30-69 lat w nowych państwach członkowskich UE, … przeczytaj więcej…

Elder Experience – New Knowledge

Realizacja projektu Elder Experience – New Knowledge, Qualification of Seniors coming from Restructuring Sectors for the Intergenerational Knowledge Transfer, ma na celu uzyskanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych umożliwiających ludziom starszym z restrukturyzowanych sektorów gospodarki podniesienie kwalifikacji i umożliwienie  procesu wzajemnego … przeczytaj więcej…

Możliwość komentowania jest wyłączona.