Programy

Kultura

Logo programu Kultura

 

Progam zakończył się w roku 2013. Obecnie trawa realizacja ostatnich projektów. 

Program Kultura (2007-2013) został ustanowiony w celu wzmacniania przestrzeni kulturowej Europy, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym, poprzez upowszechnianie wspólnych działań osób działających w obszarze kultury.

Główne cele programu Kultura:

  • wspieranie ponadnarodowej mobilności osób pracujących w sektorze kultury,
  • wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych,
  • wspieranie dialogu między kulturami.

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie:

  • kraje członkowskie UE
  • kraje EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)
  • kraje kandydujące do członkostwa (Chorwacja, Turcja, Macedonia) oraz Serbia
  • kraje Bałkanów Zachodnich: Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina

Przewiduje się, że w przyszłości kolejnym krajem uczestniczącym w programie będzie Albania.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę internetową programu Kultura.

Możliwość komentowania jest wyłączona.