Aurora

Celem projektu AURORA – A European Network on Cervical Cancer Surveillance and Control in the New Member States, jest zidentyfikowanie wspólnej i możliwej do zrealizowania strategii promującej badania szyjki macicy wśród kobiet w wieku 30-69 lat w nowych państwach członkowskich UE, zapewnienie dotarcia do jak najszerszej grupy docelowej, wsparcie NMS (New Memeber States) i wymianę informacji i doświadczeń związanych z wdrażaniem dobrych praktyk w zapobieganiu RSM. Wiedza zdobyta w projekcie zostanie rozpowszechniona w UE ze szczególnym uwzględnieniem 12 krajów członkowskich; Łotwy, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Czech, Cypru, Słowacji, Węgier i Polski.

Program: Health, 3.2 Improve Citizen’s Health Security (HS-2009), 3.2.1 Protect Citizens Against Health Threats, 3.2.1.1. Develop Prevention
Czas trwania: 01.12.2010 – 30.11.2013
Koordynator: L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (Włochy)
Partnerzy:

 1. Zdravotni Ustav Se Sidlem v Usti Nad Cabem (ZU USTI), Czechy
 2. Rubsi Research Unit in Behaviour and Social Issues (RUBSI), Cypr
 3. Onkologiska Pacientu Atbalsta Biedriba (DZIVIBAS KOKS), Łotwa
 4. Bulgarska Asociaciya PoSemeyno Plamirane i Seksualno Zdrave (BFPA), Bułgaria
 5. Univerzita Komenskeho v Bratislave (JFM CU), Słowacja
 6. Astiki Mikerdoskopiki Etareia Prolepsis (PROLEPSIS), Grecja
 7. Institutul De Virusologie Stefan S. Nicolau, Rumunia
 8. Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi Kozhasznu Tarsasag (DEKUT), Węgry
 9. Institute of Experimental Pathology Parasitology (IEPP-BAS), Bułgaria
 10. Drustvo Studentski Kulturni Center (SKUS), Słowenia
 11. Centrul Profilaxia srl (CEPRO), Rumunia
 12. Socialiniu Iniciatyvu Jaunimui Draugija (SIJD), Litwa
 13. Instituto Europeao Per lo Sviluppo Socio Economico Associazione ISES (ISES), Włochy
 14. Uniwersytet Łódzki, (ULO) Polska.

Uniwersytet Łódzki realizuje projekt AURORA we współpracy z:
–   Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi (www.oil.lodz.pl)
– Portalem ForumGinekologiczne.pl, które jest jednym z największych specjalistycznych portali medycznych w Polsce prowadzonym przez Grupa Medforum. Treści prezentowane w serwisie skierowane są głównie do kobiet i ich rodzin, a także lekarzy, specjalistów ginekologów i położnych. (www.forumginekologiczne.pl)

Oficjalna strona internetowa projektu
www.aurora-project.eu 


W Unii Europejskiej wykrywa się 33.000 przypadków raka szyjki macicy rocznie, z czego 15.000 jest śmiertelnych. Istnieje duża dysproporcja w poziomie wykrywalności choroby pomiędzy państwami europejskimi. Niski współczynnik wykrywalności posiadają nowe kraje członkowskie UE. Różnice wynikają ze słabości programów profilaktyki. W południowo-wschodniej Europie każdego roku diagnozuje się ok 9.000 przypadków RSM z czego 4600 kobiet umiera.

Projekt Aurora podejmuje wyzwanie opracowania bardziej skutecznej strategii promowania profilaktyki RSM wśród kobiet uwzględniającej maksymalną korzyść dla kobiet przy zachowaniu zrównoważonej relacji kosztów do efektywności.

Projekt podzielony jest na kilka głównych etapów. Pierwszy dotyczy analizy epidemiologicznej raka szyjki macicy, programów wykrywania i grupy docelowej w kontekście lokalnym. Kontekst lokalny jest istotny z perspektywy zidentyfikowania i analizy dobrych praktyk oraz przy wdrażaniu rezultatów uwzględniających różnice pomiędzy krajami partnerskimi. Drugi etap obejmuje przygotowanie szkolenia dla pracowników specjalistycznych służby zdrowia (healthcare proffessionals) oraz szkolenia dla advocacy leaders (lobbyści). Oba kursy będą oparte na standardach europejskich, ale część modułów będzie dostosowana do specyficznych potrzeb lokalnych i sytuacji w konkretnych państwach partnerskich. Dodatkowo w projekcie powstanie sieć ośrodków pilotażowych już zaangażowanych w profilaktykę RSM, która pozwoli na ewaluację skuteczność metodologii szkolenia opracowanej w ramach projektu. Ostatnim etapem będzie utworzenie platformy e-learnigowej i udostępnienie rezultatów jak najszerszej grupie.

Główne cele projektu obejmują:

 • Identyfikacja wspólnej i realnej do zrealizowania strategii promowania profilaktyki badań raka szyjki macicy wśród kobiet w wieku 30-69 lat w nowych państwach członkowskich UE.
 • Zapewnienie wsparcia NMS we wdrażaniu evidence-based population based screening for cervical cancer (populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy) w oparciu o rekomendację Rady numer 2003/878/EC.
 • Wsparcie wymiany informacji i doświadczeń dydaktycznych i szkoleniowych w zakresie rozwijania i wdrażania dobrych praktyk w zapobieganiu i profilaktyce RSM.

Zadania konsorcjum projektu obejmują:

 • identyfikacja i analiza dobrych praktyk i strategii promowania profilaktyki RSM;
 • przeszkolenie 24 specjalistów, jako trenerów trenerów z zakresu sposobów docierania do grupy docelowej i promocji profilaktyki RSM (po 2 z każdego państwa partnerskiego);
 • przeszkolenie 12 advocacy leaders (lobbystów) docierających do decydentów odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w programach profilaktyki RSM (przynajmniej jeden z każdego pp);
 • utworzenie sieci ośrodków służby zdrowia, w których oceniona zostanie powstała w ramach projektu metodologia szkolenia specjalistów i lobbystów.

Rezultaty:

 • analiza lokalnego kontekstu profilaktyki RSM;
 • identyfikacja dobrych praktyk;
 • opracowanie programu i metodologii kursu dla specjalistów;
 • przeprowadzenie pilotażu szkolenia za pośrednictwem istniejących ośrodków służby zdrowia;
 • raport z pilotażu;
 • stworzenie platformy e-learningowej (zawierającej informację o metodologii szkolenia, profilaktyki RSM);
 • storna internetowa projektu;
 • raport cząstkowy i finalny.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Projekt dostał również dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Logo MNiSW

Możliwość komentowania jest wyłączona.