Well School Tech

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016 r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ pt. Well School Tech.

Okres późno-dziecięcy i młodzieńczy są kluczowymi momentami dla promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania chorobom psychicznym, biorąc pod uwagę, że do 50% zaburzeń psychicznych ma swój początek około 14 roku życia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w skali światowej, około 20% dzieci i młodzieży cierpi na problemy rozwoju emocjonalnego i behawioralnego, a 1 na 8 na choroby psychiczne. Podkreśla się, że problemy związane ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży są główną przyczyną niepełnosprawności w grupie wiekowej 10-19 lat i trzecią w kolejności przyczyną śmierci. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań by zidentyfikować skuteczne sposoby zapobiegania problemom psychicznym i promowania zdrowia mentalnego wśród młodzieży. Wykazano, że najskuteczniejsze programy to te realizowane w ramach programu nauczania.

Celem projektu Well School Tech jest wypracowanie skutecznego programu promowania dobrostanu mentalnego uczniów gimnazjum/liceum z wykorzystaniem metod ICT i podejścia partycypacyjnego (grupy fokusowe z udziałem uczniów). Dzięki aktywnemu uczestnictwu uczniów oraz nauczycieli partnerzy wymienią się dobrymi praktykami w zakresie wspierania dobrostanu mentalnego uczniów, a następnie opracują multimedialne narzędzia, które będą wspierać i rozwijać dobre samopoczucie uczniów przy pomocy narzędzi dla nich atrakcyjnych (strona www, aplikacje, filmy). Program jest tak zaprojektowany, aby poprawić samopoczucie uczniów i jakość ich życia, umożliwić im definiowanie osobistych celów, skuteczne komunikowanie swoich uczuć, rozwiązywanie problemów, a także zarządzanie złością i reagowanie na zachowania agresywne.

Konsorcjum (partnerzy):

  • Vilniaus Kolegija, Litwa (Koordynator)
  • Promiompresa srl, Włochy
  • European Center for Quality Ltd., Bułgaria
  • Instituto Superiore di Sanita, Włochy
  • Europa Training Ltd, Wielka Brytania
  • Uniwersytet Łódzki, Polska

Bliższych informacji udzielają:
Marta Chruściel marta.chrusciel@uni.lodz.pl
Centrum Nauki UŁ

Dr Magdalena Zadworna-Cieślak magdalena.zadworna@uni.lodz.pl
Instytut Psychologii, WNoW UŁ

Dr Karolina Kossakowska k.kossakowska@uni.lodz.pl
Instytut Psychologii, WNoW UŁ

logo programu Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.