DysTEFL2

Projekt DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language 2 jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne; współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk.

DysTEFL2 jest dwuletnim projektem realizowanym przez konsorcjum skupiające jednostki naukowe: Uniwersytet Łódzki – koordynator projektu, Aristotle University of Thessaloniki, University of Ljubljana oraz przez Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia TAK – organizację non-profit – prowadzącą niepubliczne Przedszkole TAK oraz Zespół Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej, w skład którego wchodzą społeczne szkoły: podstawowa i gimnazjum. Celem projektu DysTEFL2 jest współpraca międzynarodowa na rzecz promowania i dalszego rozwijania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i dobrej praktyki wypracowanej w ramach projektu DysTEFL (LLP Comenius Multilateral Projects 2011-3631/001-001). Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację całego projektu był Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Pragmatyki Językowej. Projekt DysTEFL otrzymał i właściwie rozliczył środki finansowe z MNiSW dla projektów międzynarodowych współfinansowanych (nr umowy 2841/LLP/2013/2).

Dysleksja oznacza specyficzne trudności w uczeniu się, które mają wpływ nie tylko na rozwój umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, ale także na naukę języków obcych. Chcąc zapewnić uczniom z dysleksją możliwość przyswojenia właściwego poziomu kompetencji językowej w zakresie języka obcego, należy udzielić im właściwego wsparcia. Jak wynika z analizy potrzeb przeprowadzonej w ramach projektu DysTEFL i DysTEFL2, nauczyciele języków obcych często nie rozumieją dokładnie natury dysleksji i trudności, jakich dysleksja przysparza uczniom w procesie uczenia się języków obcych, jak również nie znają odpowiednich technik nauczania i metod wspomagających proces uczenia się języka obcego u uczniów z dysleksją. Co więcej, nauczyciele języków obcych wyrażają wyraźne zainteresowanie i deklarują chęć uczestniczenia w kursach DysTEFL2, zarówno tych organizowanych w formie online (interaktywny kurs na platformie Moodle, kurs MOOC – Massive Open Online Learning Course czy materiały do samokształcenia dostępne na stronie projektu DysTEFL2), jak i w kursach stacjonarnych.

Program: ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Czas trwania: 01.09.2014- 31.08.2016
Koordynator projektu:
Uniwersytet Łódzki
Partnerzy:
Aristotle University of Thessaloniki,
University of Ljubljana
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia TAK

Strona internetowa projektu:
www.dystefl2.uni.lodz.pl

Osoby do kontaktu:
Joanna Nijakowska
Wydział Filologiczny
jnijak@wp.pl

Marcin Podogrocki
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
mpodogrocki@uni.lodz.pl

logo programu Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.