Thinking Smart

Celem projektu „Thinking Smart: Toolkit for the engagement of Higher Education Institutions (HEI) in regional growth” jest promocja zaangażowania uczelni wyższych (HEI) w strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), jako sposobu na przyczynianie się do rozwoju regionalnego.

Inteligentną specjalizację definiuje się jako podejście do rozwoju oparte na wykorzystaniu porównywalnych atutów i kompetencji krajów lub regionów w celu zwiększenia innowacyjności regionalnej i osiągnięcia wzrostu gospodarczego, dzięki skupieniu się regionów na swoich mocnych stronach.

Projekt Thinking Smart wyznaczył sobie innowacyjny cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania HEI w strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji w ramach rozwoju regionalnego. Aby go osiągnąć, partnerstwo zamierza podejmować działania, takie jak:

  • utworzenie internetowej bazy danych pozwalającej zidentyfikować skuteczne i innowacyjne sposoby, w jakie uczelnie wyższe przyczyniają się do rozwoju inteligentnej specjalizacji oraz integrują inteligentną specjalizację w ramach swojej strategii;
  • udział we wspólnym procesie oraz identyfikacja braków i wyzwań w zakresie roli HEI w rozwoju regionalnym;
  • opracowanie zestawu narzędzi wspierających przyszłych użytkowników (HEI) w zwiększaniu ich wkładu w inteligentną specjalizację;
  • angażowanie decydentów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez organizację seminariów, w trakcie których prezentowane będą rezultaty projektu;
  • utworzenie sieci wsparcia (Smart Thinking Network) obejmującej partnerów projektu, ekspertów i inne osoby zainteresowane (w tym HEI i decydentów), która ułatwi stałą wymianę najlepszych praktyk i umożliwi krytyczną dyskusję na temat nowych środków, tak by HEI przyczyniły się do rozwoju inteligentnej specjalizacji oraz wywierały większy wpływ społeczny i ekonomiczny.

Projekt korzysta ze wsparcia grupy ekspertów na obszarze inteligentnej specjalizacji, takich jak Álvaro Oliveira, założyciel i prezes emeritus ENoLL – Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów, Esteban Pelayo, prezes EURADA – Europejskiego Stowarzyszenia Agencji na rzecz Rozwoju, John Goddard, profesor emeritus Newcastle University i członek Komitetu Wykonawczego EUA – Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, Marc Pattinson, odpowiedzialny za sekretariat European Cluster Alliance i dyrektor inno TSD oraz Richard Tuffs, dyrektor ERRIN – Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji.

Program: Erasmus+, Akcja Kluczowa 3 „Wsparcie reform strategicznych”
Czas trwania: 01.01.2016 – 31.12.2017
Instytucja koordynatorska:
Uniwersytet Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD)
Instytucje partnerskie:
Politechnika w Walencji (UPV),
Newcastle University (NCL),
Politechnika Mediolańska (POLIMI),
Uniwersytet Łódzki (UŁ),
Grupa Santander (SGroup),
Fundacja Steinbeisa (SIG)
Portuguese Society of Innovation (SPI).

Osoby do kontaktu:
Tomasz Czajkowski
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
tomasz.czajkowski@uni.lodz.pl

Marcin Podogrocki
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
mpodogrocki@uni.lodz.pl

EU flag-Erasmus+

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.