Warsztaty dot. przygotowywania wniosków aplikacyjnych

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych zaprasza pracowników uczelni na warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Tematyka warsztatów:

  • Dopasowanie pomysłu do wymogów i priorytetów programu.
  • Konsorcjum: dobór partnerów, podział odpowiedzialności.
  • Konstrukcja budżetu: kategorie budżetowe, koszty kwalifikowane, wkład własny sposoby jego finansowania.
  • Dobre i złe praktyki: analiza opinii ekspertów, przykładowe ewaluacje.
  • Harmonogram działań projektowych.
  • Wymogi formalne.

Warsztaty odbędą się w Rektoracie (ul. Narutowicza 68) dnia 7 grudnia w godzinach 12:00-16:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie maila do 30.11.2016 do Pani Karoliny Tomczyk na adres: karolina.tomczyk@uni.lodz.pl. W treści maila prosimy podać imię, nazwisko oraz wydział.

Zapraszamy
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
www.proedu.uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.