Konkursy w programach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych – Dzień informacyjny

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych oraz doktorantów na spotkanie informacyjne poświęcone programom umożliwiającym uzyskanie dofinansowania na projekty badawcze i edukacyjne. W tracie spotkania chcielibyśmy zainteresować Państwa możliwościami jakie dają:
– międzynarodowe programy edukacyjne (Erasmus+, FSS),
– Fundusze Strukturalne na rozwój nauki i dydaktyki (PO WER),
– międzynarodowe programy badawcze (Horyzont 2020, Premia na Horyzoncie, Granty na Granty i inne),
– programy badawcze finansowane ze środków krajowych (NCN)

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10.11 o godzinie 10.30 w Sali Senatu, w budynku Rektoratu UŁ przy ul. Narutowicza 68.

Szczegółowy program spotkania: Program 10.11.2016

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie do 09.11 (środa) swojego imienia, nazwiska, nazwy wydziału oraz kontaktu do siebie na adres karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.