Stypendia dla doktorantów UŁ w Ameryce Łacińskiej

Projekt EURICA oferuje doktorantom UŁ możliwość aplikowania o stypendia na 6-miesięczny pobyt w uczelniach partnerskich w Ameryce Łacińskiej. Stypendium obejmuje pokrycie kosztów pobytu w kwocie 1500 euro miesięcznie, jak również koszów podróży i ubezpieczenia. Lista uczelni partnerskich, zasady aplikowania oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie projektu www.eurica.nl

Termin aplikowania 09.06.2016, godz. 12.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu 42 635 47 52 lub adresem mundus@uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.