DIST

Projekt „Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe” (DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship) w innowacyjny sposób podchodzi do problematyki propagowania przedsiębiorczości. Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi edukacyjnych potrzebnych w rozwoju przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wideo-historii biznesowych. DIST adresowany jest do osób bezrobotnych, potencjalnych przedsiębiorców, obecnych przedsiębiorców oraz trenerów szkolenia i doskonalenia zawodowego chcących doskonalić swoje umiejętności w generowaniu poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości wśród swoich uczniów, organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz organizacji wspierających obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.

Program: Program Erasmus+
Czas trwania: 01.09.2015 – 01.09.2018
Instytucja koordynująca: ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (Włochy)

Instytucje partnerskie:
ULO – University of Lodz (Polska)
AGRES – Arges County Businessman Association (Ruminia)
CECOT – Fundacio Privada CECOT Innovacio (Hiszpania)
CDi – Cdi Manager Srl (Włochy)
Pratika – Associazione Pratika (Włochy)

Oficjalna strona projektu: www.distproject.eu

W ramach projektu partnerzy nakręcą po dwa wywiady z 15 przedsiębiorcami. Pierwszy wywiad będzie opierać się na kwestiach rozwoju biznesu, obejmując przy tym aspekty biograficzne i motywacyjne. Drugi skoncentruje się na codziennym zarządzaniu przy wydobyciu wszechstronnych kompetencji wymaganych w zarządzaniu firmą. Rezultatem wywiadów będzie przeprowadzenie badań nad początkową fazą biznesu i motywacją przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy reprezentować będą głównie innowacyjne sektory i branże gospodarki, jaki i rynki cechujące się dobrymi perspektywami.

Główne rezultaty, jakie zostaną opracowane podczas projektu:
• raport końcowy opracowany na podstawie analizy głównych tematów, jakie pojawiły się podczas wywiadów nakręconych z przedsiębiorcami,
• poradnik szkoleniowy oparty na wideo-historiach biznesowych,
• szereg edytowanych filmów edukacyjnych, prezentujących łącznie 60 młodych przedsiębiorców z 4 krajów UE,
• tematyczne filmy do celów kształcenia i doskonalenia zawodowego,
• e-szkolenia adresowane do trenerów,
• e-szkolenia i szkolenia indywidualne adresowane do obecnych i przyszłych przedsiębiorców, które umożliwią im porównanie różnych kompetencji i strategii zarządzania oraz ewentualne usprawnienie własnych metod działania, potwierdzone stosownym certyfikatem.

Osoba kontaktowa:
Karolina Tomczyk
karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

EU flag-Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.