TIDES

„ICT Guides” (akronim TIDES) to projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego akcji 2 programu Erasmus+. Partnerzy projektu TIDES to, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, urzędy miejskie wielkich europejskich metropolii: Goeteborga, Berlina, Madrytu i Sheffield, w których od lat notuje się wysoki odsetek osób, w szczególności imigrantów, zagrożonych przedwczesnym kończeniem edukacji szkolnej, a w konsekwencji zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz seniorów, narażonych na samotność i marginalizację społeczną ze względu na wiek. Ideą projektu jest opracowanie przez uczniów-imigrantów w wieku 12-16 lat kursu obsługi urządzeń mobilnych dla osób starszych (65+), następnie jego przeprowadzenie oraz ewaluacja. Pomysł bazuje na idei empowerment i procesie międzypokoleniowego uczenia się.

Uniwersytet Łódzki odpowiedzialny będzie za badania nad efektywnym zastosowaniem ICT w międzypokoleniowym uczeniu się celem ograniczenia odsetka osób przedwcześnie kończących edukację szkolną. Badaniami jakościowymi i ilościowymi objęci zostaną imigranci i seniorzy, łącznie 320 osób z Goeteborga, Berlina, Madrytu i Sheffield. Pozostali partnerzy, reprezentujący miasta wspomniane powyżej, będą odpowiedzialni za opracowanie i pilotaż kursów. W tym celu organizacje te zaangażują w projekt osoby młode jak i starsze.

Program: Program Erasmus+
Czas trwania: 07.12.2015 – 31.08.2018
Instytucja koordynująca: SDFUTB – Sektor utbildning, SDF Västra Hisingen Göteborgs stad (Szwecja)

Instytucje partnerskie:
Sheffield City Council (Wielka Brytania)
University of Lodz (Polska)
DGI-CM – Dirección General De Inmigración, Comunidad De Madrid (Hiszpania)
SBJWB – Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin, (Niemcy)

Osoba do kontaktu:
Joanna Leek
Wydział Nauk o Wychowaniu
joanna.leek@uni.lodz.pl

Karolina Tomczyk
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

EU flag-Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.