Stypendia zagraniczne Erasmus Mundus

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników UŁ do aplikowania o mobilność do krajów Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej i krajów Kaukazu w ramach programu Erasmus Mundus (Akcja 2). Realizowane na UŁ projekty umożliwiają wyjazd do prawie 50 instytucji edukacji wyższej z krajów partnerskich. Zasady i terminy aplikacji, kryteria kwalifikacji studentów i pracowników, dostępne rodzaje mobilności oraz dziedziny akademickie oferowane w uczelniach partnerskich są podane na stronach internetowych poszczególnych projektów.

Projekty Erasmus Mundus Akcja 2 z udziałem UŁ – rekrutacja na wyjazd w roku akademickim 2016/2017 dla studentów i pracowników

EMBER – Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunity
Koordynator projektu: University of Seville, Hiszpania
Termin aplikacji: 11 stycznia 2016

PUEDES – University Engagement in Economic and Social Development in Latin America 
Koordynator projektu: Universidad de Oviedo, Hiszpania
Termin aplikacji: 1 marca 2016

EURICA – EURope and ameRICA: Enhancing University Relationships by Investing in Cooperative Actions
Koordynator projektu: University of Groningen, Holandia
Termin aplikacji: 7 grudnia 2015

EFFORT – Education Force: Driving Mobility for EU – East Europe Cooperation
Koordynator projektu: Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
Termin aplikacji: zostanie wkrótce opublikowany na stronie projektu

W przypadku ubiegania się o wyjazd w ramach ww. 4 projektów Erasmus Mundus, studenci UŁ I, II, III cyklu studiów zobowiązani są wystąpić do BWZ, pok. 10 o support letter, który będzie wystawiony dopiero po dostarczeniu kopii zgody Dziekana na wyjazd, zgodnie z poniższym wzorem.

Podanie do Dziekana Erasmus Mundus Akcja 2_2016/17 – dokument wymagany od studentów i doktorantów ubiegających się o wyjazd na studia.

W przypadku innego typu wyjazdu (np. post-doctorate, staff) poza dokumentami określonymi na stronie danego projektu Erasmus Mundus, wymagana jest zgoda bezpośredniego przełożonego i/lub Dziekana UŁ na wyjazd pracownika UŁ.

Kontakt mailowy do Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ dot. Erasmus Mundus Akcja 2 mundus@uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.