Szkolenie on-line dla brokerów transferu technologii

Interesuje Cię transfer technologii, komercjalizacja wiedzy, współpraca między sektorem prywatnym a jednostkami naukowymi i uczelniami?

Jeżeli tak, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu on-line.

Szkolenie zostało opracowane w ramach międzynarodowego projektu Leonardo da Vinci Europejski Broker Transferu Technologii (ETM). Tematyka szkolenia dobrana została do realnych potrzeb brokerów, które zostały zbadane poprzez ankiety oraz spotkania fokusowe z doświadczonymi brokerami. Kurs obejmuje siedem obszarów: zarządzanie projektami; komercjalizacja technologii; zbieranie informacji; komunikacja i networking; negocjacje; opracowywanie modeli biznesowych dla transferu technologii; zarządzanie prawem własności intelektualnej.

Szkolenie odbywa się w języku angielskim oraz ma formę on-line, co pozwala na elastyczne rozłożenie nauki w czasie. Kurs rozpoczyna się oceną umiejętności kandydata, na podstawie której wybierane są moduły obowiązkowe, a kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu „Brokera Transferu Technologii”.

Osoby zainteresowane proszone są za rejestrację na stronie projektu http://www.etmproject.eu w zakładce „training course”.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół projektu ETM

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.