Materiały Konferencyjne

Dnia 08 czerwca 2015 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja zatytułowana „Komercjalizacja Wiedzy i Transfer Technologii – Rola i Rozwój Kompetencji Brokera Technologii”. Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Lifelong Learning Programme (komponent: Leonardo da Vinci) ,,The European Technology Transfer Manager” (akronim: ETM). Projekt dostał również wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2015.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć:

 Materiały z konferencji dostępne są poniżej:

Możliwość komentowania jest wyłączona.