DIGI.COM/YOUTH

Tytuł projektu: Digitally Competent Youth (akronim: DIGI.COM/YOUTH)
Program: ERASMUS+
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Obszar: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży
Czas trwania: 01.02.2015 – 31.01.2017
Instytucja koordynująca: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Niemcy)
Instytucje partnerskie:

• FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Hiszpania)
• TKNIKA (Hiszpania)
• Language Education And Partnerships LTD (Wielka Brytania)
• ULO- Uniwersytet Łódzki (Polska)

Strona internetowa projektu:
https://digicomyouth.wordpress.com

Kontekst i cel projektu:

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie instytucji Unii Europejskiej, w najbliższej przyszłości około 90% miejsc pracy w Europie będzie wymagało legitymowania się kompetencjami cyfrowymi na odpowiednim poziomie. Można zaobserwować bowiem trzy niepokojące tendencje:

  1. brak umiejętności w zakresie ICT (Information and Communication Technologies) wśród ludzi młodych;
  2. fakt, że status społeczno-ekonomiczny wpływa na częstotliwość korzystania z ICT oraz na umiejętność i sposoby wykorzystania tych technologii (podstawowe czynności związane z pracą komputerową i Internetem);
  3. złożoność czynników sprzyjających wykluczeniu cyfrowemu osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

W związku z powyższym konieczne jest zaoferowanie instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym takich kursów i zajęć, które obejmą swym programem niezbędne kompetencje cyfrowe.

Projekt DIGI.COM/YOUTH, wychodząc naprzeciw tym problemom, ma na celu pomoc w zakresie usług edukacyjnych oraz ocenę kompetencji cyfrowych poprzez wspieranie zindywidualizowanego nauczania i strategicznego wykorzystania ICT, w szczególności w stosunku do młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Tym samym Projekt wpisuje się w założenia Strategii Europa 2020 – dokumentu określającego główne wyzwania i kierunki rozwoju Unii Europejskiej w wymiarze społeczno-gospodarczym w nadchodzących latach.

Projekt DIGI.COM/YOUTH skupia się na edukacji nieformalnej, zwracając się ku grupom młodych ludzi kształcących się poza strukturami szkół średnich, zawodowych i wyższych – np. młodzieży uczącej się w ośrodkach kultury, w organizacjach społecznych, na kursach zawodowych itd.

Projekt skierowany jest szczególnie do osób społecznie i zawodowo wykluczonych lub takim wykluczeniem zagrożonych.

Najważniejsze zakładane rezultaty projektu:

1. Opracowanie tzw. cyfrowych wyzwań – pięciu obszarów dotyczących wykorzystania ICT obejmujących: informację, komunikację, tworzenia treści, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów.

2. Opracowanie platformy e-learningowej Moodle dla uczestników projektu: osób młodych i pracowników młodzieżowych). Będą oni mieli do wykonania określone zadania odnoszące się do pięciu ww. cyfrowych wyzwań. Niektóre zadania będą wymagały od uczestników współpracy w celu znalezienia określonego rozwiązania, podczas gdy inne będą oparte na pracy indywidualnej. Wyzwania cyfrowe będą zaprezentowane w formie atrakcyjnej gry edukacyjnej. Uczestnicy Projektu – gracze będą znajdowali się na pięciu tzw. ,,cyfrowych wyspach” odnoszących się do pięciu ww. wyzwań cyfrowych. Osoby, które rozwiążą zadania odnoszące się do określonego wyzwania, będą mogły opuścić daną wyspę i przemieścić się na inną wyspę, aż do momentu gdy rozwiążą wszystkie zadania.

3. Opracowanie przewodnika dla osób pracujących z młodzieżą i trenerów szkolących z zakresu ICT
Przewodnik zawierający instrukcję dotyczącą korzystania z platformy elearningowej, możliwości wykorzystania cyfrowych wyzwań oraz typów metodologii nauczania odpowiednich dla poszczególnych grup docelowych Projektu.
DigiCom – Przewodnik po platformie (wersja elektroniczna do pobrania)

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi rezultatami projektu:

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2015 – 2017 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

logo programu Erasmus+

Możliwość komentowania jest wyłączona.