Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA

„Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu” to nowy projekt Uniwersytetu Łódzkiego realizowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Rozwój Polskich Uczelni). Głównym celem projektu jest stworzenie studiów II stopnia, które uzupełnią cykl kształcenia na studiach licencjackich – Lingwistyka dla Biznesu.

Program: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (Rozwój Polskich Uczelni)
Czas trwania: 01.01.2015 – 31.05.2016

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców współpracujących z UŁ w ramach Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego (WF) poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników. Strategie biznesowe większości tych firm mają wpisane działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego. Stąd program nowego kierunku studiów zakłada zwiększenie świadomości proekologicznej przyszłych pracowników. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie np. zmniejszenia zanieczyszczeń powodowanych przez przemysł, wprowadzania w przedsiębiorstwach odnawialnych źródeł energii, recyclingu, czy organizowania tzw. zielonych miejsc pracy. Aby to osiągnąć, zakłada się ciągłą współpracą z przyszłymi pracodawcami. W fazie przygotowań będzie to ankieta dotycząca potrzeb przedsiębiorstw, konsultacje, spotkania fokusowe nt. poszczególnych elementów programu kierunku studiów: programu studiów, specjalizacji, modułów oraz treści poszczególnych zajęć, w których wiedza z zakresu zarządzania, lingwistyki, IT, CSR, komunikacji łączona będzie z tematyką ekologiczną.

W ofercie znajdą się przedmioty przygotowujące studentów do pracy i do zarządzania ekoodpowiedzialnym biznesem. Również organizacja zajęć odpowiadać będzie zasadzie poszanowania środowiska: część treści przedmiotów przeniesione będą na platformę e-learningową – studenci będą mieli bezpośredni dostęp do materiałów dydaktycznych bez konieczności ich kopiowania. Program kształcenia oraz produkty – program, plan studiów oraz podręczniki do języka komunikacji biznesowej i języków specjalistycznych uwzględniać będą podniesienie świadomości społecznej w zakresie zachowań proekologicznych.

Projekt realizowany jest przez Wydział Filologiczny we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

Osoba kontaktowa w sprawie projektu: Karolina Tomczyk karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.