Spotkanie informacyjne na temat Partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na dwa spotkania informacyjne na temat Partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Spotkania odbędą się w Warszawie 19 lutego 2015 r. i we Wrocławiu 26 lutego 2015 r.

W czasie spotkania we Wrocławiu poza Partnerstwami strategicznymi zostaną dodatkowo pokrótce przedstawione inne akcje programu Erasmus+ dotyczące szkolnictwa wyższego.

Erasmus+_program_Warszawa_190215
Erasmus+_program_Wrocław_260215

Celem obu spotkań jest:

  • przedstawienie koncepcji Partnerstw strategicznych według założeń programu Erasmus+;
  • przybliżenie zasad dofinansowania projektów typu Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+;
  • przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku dla projektów typu Partnerstwa strategiczne.

Oba spotkania są adresowane do:

  • pracowników uczelni zamierzających realizować projekty edukacyjne w dziedzinie szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów,
  • pracowników uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • przedstawicieli firm i innych instytucji prywatnych i publicznych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych typu Partnerstwa strategiczne w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online na wybrane spotkanie:

  • Warszawa, 19 lutego 2015 r. (miejsce spotkania: centrum Warszawy, dokładne miejsce zostanie podane później);
  • Wrocław, 26 lutego 2015 r. (miejsce spotkania: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10).

Rejestracja na oba spotkania możliwa jest również przez stronę internetową programu Erasmus+ (zakładka Akademia, szkolnictwo wyższe).

Liczba miejsc dostępnych na obu spotkaniach informacyjnych jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.