Postępy w realizacji projektu FIZCOM

Projekt FIZCOM jest innowacyjną inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego, polegającą na implementacji owatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych. Dzięki zakupowi nowoczesnego oprogramowania LabTutor wraz z dedykowanym sprzętem całkowicie zmieni się sposób kształcenia studentów. Jesienią 2014 roku członkowie zespołu projektowego z Katedry Neurobiologii odbyli wizytę studyjną Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego oraz wizytę szkoleniową w Katedrze Biomedycyny Uniwersytetu w Bergen.

W Gdańsku wykonano filmy dydaktyczne dokumentujące doświadczenia z zakresu fizjologii tkanki nerwowej, tkanki mięśniowej oraz układu krążenia. Zrealizowane filmy będą uzupełnieniem merytorycznej części „Nowego kursu fizjologii zwierząt”. W Norwegii dwóch członków zespołu projekowego wzięło udział w trzydniowym, intensywnym szkoleniu z zakresu obsługi i zastosowań dydaktycznych sprzętu firmy AD Instruments. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu, gdzie znajduje się więcej informacji oraz zdjęcia z wyjazdu, dokumentujące odbyte szkolenie.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.