Sukces Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie Rozwój Polskich Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)

W dniu 26 listopada 2014 Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłosił listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni.

Łącznie w ramach konkursu złożono 124 wnioski, na podstawie oceny formalnej do dalszego etapu zaakceptowano 118 projektów. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono 82 wnioski, jednakże z uwagi na ograniczone finansowanie do realizacji zatwierdzono tylko 32 projekty.

Jednostki Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, złożyły 8 projektów, z czego aż 6 zostało zaakceptowanych do realizacji (najwięcej spośród wszystkich uczelni wnioskujących)! Łączna kwota otrzymanego dofinansowania przekracza 2,5 mln zł.

Lista zaakceptowanych projektów UŁ:

  • EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
  • Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i absolwentów: Monitoring środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych i chemometrii (Wydział Chemii)
  • Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu (Wydział Filologiczny)
  • Systemy Informacji Geograficznej (GIS) – integracja aspektów środowiskowych i klimatycznych jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego i jakości życia – innowacyjne studia magistererskie (Wydział Nauk Geograficznych)
  • Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
  • Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim. (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Więcej informacji o wynikach konkursu znajduje się na stronie FSS.

Możliwość komentowania jest wyłączona.