Jak zostać ekspertem zewnętrznym w zakresie oceniania projektów?

 Centrum Rozwoju Uczelni zaprasza pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na warsztaty „Jak zostać ekspertem zewnętrznym w zakresie oceniania projektów?”. Celem warsztatów jest przedstawienie pracy eksperta Komisji Europejskiej (KE) w zakresie oceniania wniosków. Szkolenie dostarczy osobom zainteresowanym wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. Podczas spotkania zostanie przedstawiony portal rejestracyjny KE.

Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2014r. (czwartek) w godz. 11.00-12:30 w Rektoracie (ul. Narutowicza 65, sala 206).

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie: Kim jest ekspert Komisji Europejskiej (podział na projekty badawcze – Horyzont 2020 i edukacyjne)? Kto może zgłaszać się na eksperta i jakie są wymagania?Jak wygląda praca ekspertów? Jakie korzyści płyną z pracy jako ekspert zewnętrzny?
2. Informacje praktyczne: Jak zostać ekspertem – jak wygląda proces rekrutacji? Jakie wymagania stawiane są ekspertom? Jak przygotować się do wypełnienia aplikacji? Rekrutacja Komisji Europejskiej a Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
3. Ocenianie projektów: Jakie są kategorie oceny wniosków? Jak przygotować dobry wniosek? Czego unikać we wnioskach?
4. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzą:
Dr Janusz Reichel – wykładowca na Wydziale Zarządzania, doświadczony koordynator międzynarodowych projektów europejskich oraz wieloletni ekspert zewnętrzny KE oraz FRSE.

Michał Kaczmarek – regionalny koordynator Europejskiego Centrum dla Mobilnych Naukowców – EURAXESS, wieloletni pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Zainteresowane udziałem osoby proszone są o przesłanie maila na adres mkaczmarek@uni.lodz.pl. Termin zgłaszania kandydatów mija 25.11.2014. Prosimy w mailu podać: imię i nazwisko, stanowisko, wydział oraz numer kontaktowy.

O udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.