Projekt ELMI – Biuletyn nr 1

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem biuletynu projektu ELMI – Integracja opiekunów rodzinnych osób starszych z rynkiem pracy. Inicjatywa ta skoncentrowana jest na polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się opieką (np. nad członkiem rodziny) poprzez przygotowanie kursu e-learningowego wyposażającego w umiejętności pozwalające na opiekę nad innymi osobami potrzebującymi.

ELMI – Biuletyn nr 1

Możliwość komentowania jest wyłączona.