Zaproszenie do składania wniosków Erasmus+ 2015

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015. W ramach programu można składać projekty o bardzo zróżnicowanej tematyce działające w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży oraz sportu. Największy nacisk w Erasmus+ został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Poniżej przedstawione zostały nowe terminy składania wniosków w każdej z akcji centralnych i zdecentralizowanych.

Akcja 1.
• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
• Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 4 marca 2015 r.
• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
• Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
• Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2.
Uwaga: Dnia 2.11.2014 roku Komisja Europejska zmieniała niektóre terminy składania wniosków dla Akcji 2. Poniższa lista prezentuje uaktualnione daty.

• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 31 marca 2015 r.
• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.”
• Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
• Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
• Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.

Akcja 3.
• Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”
• Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu
• Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
• Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
• Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
• Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Uwaga: Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z powyższych dat.

Dodatkowe informacje jak i dokumenty można znaleźć na stronach:
– Narodowej Agencji Programu Erasmus+ – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Erasmus+ prowadzonej przez FRSE
Komisji Europejskiej (EC)

Nowy przewodnik dla programu Erasmus+ znajduje się tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.