ESFIDIP

Działania konsorcjum projektu ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan skoncentrowane są na poprawie dostępu do szkolnictwa wyższego Azerbejdżanu dla osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie – na wzór najlepszych rozwiązań i praktyk obowiązujących w Unii Europejskiej – wytycznych dla nauczycieli akademickich, uczelni i ich otoczenia instytucjonalnego.

Program: Tempus IV
Czas trwania: 01.12.2013-30.11.2016
Instytucja koordynująca: Khazar University, Azerbejdżan
Instytucje partnerskie:
• Uniwersytet Łódzki
• Human European Consultancy, Holandia
• Karl Franzens Universität Graz, Austria
• University of Macedonia, Grecja
• Azerbaijan State Economic University, Azerbejdżan
• Lenkaran State University, Azerbejdżan
• Ganja State University, Azerbejdżan
• Nakhchivan State University, Azerbejdżan
• Sumgayit State University, Azerbejdżan
• Union of Disabled People Organizations of Azerbaijan, Azerbejdżan
• Ministry of Education of the Azerbaijan Republic, Azerbejdżan
• Ministry of Labor and Social Protection of Population, Azerbejdżan

Cele projektu:
1) opracowanie wytycznych i polityk dla włączenia osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe Azerbejdżanu;
2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników uczelni w Azerbejdżanie nt. pracy z niepełnosprawnymi;
3) utworzenie ośrodków dla osób niepełnosprawnych w każdej uczelni partnerskiej z Azerbejdżanu;
4) poprawa infrastruktury dla niepełnosprawnych studentów w Azerbejdżanie;
5) podnoszenie świadomości społecznej nt. potrzeb niepełnosprawności studentów.

Rezultaty projektu:
1) raport z badań porównawczych nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na uczelniach w wybranych krajach UE i w Azerbejdżanie;
2) zestaw wytycznych i rekomendacji w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe Azerbejdżanu;
3) szkolenia dla pracowników uczelni z Azerbejdżanu w uczelniach partnerskich z UE nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi;
4) punkty konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych w każdej uczelni partnerskiej z Azerbejdżanu;
5) Podniesienie świadomości społecznej nt. potrzeb niepełnosprawności studentów.

Więcej informacji o projekcie udziela
Katarzyna Riley
e-mail: kasia.riley@uni.lodz.pl
tel.: (+48) 42 635 47 52

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

logo programu Tempus

Możliwość komentowania jest wyłączona.