Nowy kurs fizjologii zwierząt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął realizację projektu „Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych”. 

Celem projektu jest stworzenie nowatorskiego kursu z przedmiotu podstawowego – fizjologia zwierząt, obowiązującego w różnym zakresie studentów biologii, psychologii i studiów podyplomowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów komputerowych i stworzeniu warunków do interaktywnej współpracy studenta z komputerem, proponowany nowatorski kurs dydaktyczny fizjologii zwierząt pozwoli na całkowitą zmianę sposobu kształcenia studentów. W ramach realizacji tego celu studenci będą mieli możliwość wirtualnego obserwowania zjawisk fizycznych zachodzących w żywym organizmie wykonując polecenia i rozwiązując zadania generowane przez interaktywny program komputerowy LabTutor, produkowany przez firmę ADInstruments.

Wartością dodaną nowego kursu dydaktycznego jest całkowite odstąpienie od wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych dla potrzeb dydaktyki fizjologii zwierząt i zastąpienie materiału zwierzęcego zaawansowanymi programami komputerowymi. Implementacja nowego kursu pozwoli na czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych studentów z niepełnosprawnością ruchową, co stwarza równość szans w procesie edukacyjnym.

Implementacja nowatorskiego kursu fizjologii zwierząt w latach 2014-2016 uatrakcyjni ofertę edukacyjną UŁ dla studentów z kraju i zagranicy, podniesie jakość kształcenia zwłaszcza w języku angielskim, rozszerzy możliwości kształcenia studentów z zagranicy, podniesie konkurencyjność UŁ na rynku edukacyjnym w kraju i UE.

Projekt FIZCOM jest realizowany dzięki finansowaniu uzyskanemu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Całkowita wartość projektu to 624 798,00 zł. Kwota grantu przyznanego z FSS wynosi 562 318,00 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.