Pilotaż materiałów szkoleniowych Europejskich Brokerów Transferu Technologii

Projekt ETM (European Technology Transfer Manager) ma na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji Europejskich Brokerów Technologii przez opracowanie i wdrożenie szkolenia opartego o system ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). System ECVET wykorzystany jest w ramach projektu do oceny, transferu, walidacji i akumulacji efektów uczenia się w warunkach zarówno formalnych jak i nieformalnych.

W pierwszym roku trwania projektu partnerzy na podstawie badań określili profil kompetencji Europejskiego Brokera Transferu Technologii – zestaw głównych i niezbędnych umiejętności. Obecnie we wszystkich krajach partnerskich trwają działania pilotażowe. W szkoleniu biorą udział osoby, które już pracują jako brokerzy technologii lub zaczynają swoja pracę w tym obszarze. W każdym kraju partnerskim do szkolenia przystąpiło co najmniej 15 brokerów. Pilotaż służy udoskonaleniu programu szkolenia, w tym jak najlepszego dostosowania go do wymogów ECVET. Szkolenie odbywa się na platformie e-learningowej w języku angielskim i trwa od połowy lutego do końca kwietnia. Udział w pilotażu zakończy się certyfikatem uczestnictwa w projekcie. Akredytowane instytucje będą mogły użyć opracowanego szkolenia w przyszłości.

Projekt ETM realizowany jest w ramach programu LEONARDO DA VINCI (Development of Innovation) i będzie trwał od 01.01.2013 do 30.06.2015. W skład konsorcjum projektu wchodzą: jeden uniwersytet, dwie izby handlowe, trzy ośrodki szkolenia zawodowego, dwie agencje rozwoju lokalnego i jedna firma konsultingowa.

Osoba kontaktowa: Karolina Tomczyk – karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.