Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabór wniosków na działanie Rozwój Polskich Uczelni

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych zaprasza do składania wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS).

FFS został powołany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego a jego głównym celem jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską aa Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

W ramach działania Rozwój Polskich Uczelni mogą powstać projekty dotyczące m.in. rozwoju programów studiów (np. w języku angielskim; wspólnych programów prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu; studiów we współpracy z sektorem prywatnym; nowych innowacyjnych kierunków); przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji; rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości.

Działanie Rozwój Polskich Uczelni promuje współpracę między Polską a Norwegią. Partnerstwo z co najmniej jedną instytucją z Norwegii jest obligatoryjne tylko dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W innych typach projektów partnerstwo jest opcjonalne, tzn. polska uczelnia wyższa może wnioskować o środki na realizację projektu jednostronnego, którego będzie głównym wykonawcą. Możliwa jest również realizacja projektu we współpracy z inną instytucją z Polski.

Maksymalna kwota dofinansowania z FSS wynosi 90% całkowitych kosztów uprawnionych projektu. Minimalna wartość dofinansowania o jaką może się ubiegać wnioskodawca wynosi 20 000 EUR (83 558,00 PLN), a maksymalna to 250 000 EUR (1 044 475,00 PLN).

W tym naborze priorytetowo będą traktowane projekty związane z tematyką środowisko i zmiany klimatyczne.

Termin składania wniosków mija 27 maja 2014 r. o godz. 16:00.

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (www.proedu.uni.lodz.pl) oferuje wsparcie w zakresie przygotowania aplikacji i złożenia wniosku. Osoby zainteresowane złożeniem projektu w ramach FSS proszone są o kontakt z biurem proedu@uni.lodz.pl

Więcej informacji na temat naboru oraz działania Rozwój Polskich Uczelni na stronie: http://www.fss.org.pl/development/rozwoj-polskich-uczelni-nabor-marzec-2014

Możliwość komentowania jest wyłączona.