Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabór na Wizyty Przygotowawcze

Informujemy o otwartym naborze dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze. Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:

  • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
  • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
  • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
  • wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Operatora Programu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.