Seminarium naukowe „Przedwczesne kończenie nauki i edukacja drugiej szansy”

Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowym: Przedwczesne kończenie nauki i edukacja drugiej szansy. Seminarium odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, dnia 25 lutego 2014 roku.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu Early School Leaving & Second Chance Education – ESSE. Celem projektu jest poznanie i upowszechnienie przykładów najlepszych praktyk edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki, jak i w zakresie edukacji drugiej szansy. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań ukazujące istotę, przyczyny i skalę zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, jak i projekty edukacyjne prowadzące do ograniczania tego zjawiska.

ESSE Seminarium – komunikat
Formularz uczestnictwa dla pracowników naukowych i pracowników oświaty
Formularz uczestnictwa dla studentów 

Możliwość komentowania jest wyłączona.