Newsletter projektu „Europejski Broker Transferu Technologii”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią trzeciego newslettera projektu „Europejski Broker Transferu Technologii” (ETM – The European Technology Transfer Manager), który realizowany jest przez Uniwersytet Łódzki. Celem projektu jest opracowanie metody akredytacji i poświadczenia umiejętności Brokerów zdobytych w drodze edukacji formalnej i nieformalnej, jak i tej uzyskanej dzięki doświadczeniu zawodowemu. W ramach projektu powstanie również kurs elearningowy dla Brokerów.

Obecnie konsorcjum projektowe poszukuje Brokerów Transferu Technologii, którzy zechcieliby zaangażować się w działania pilotażowe projektu. Udział w projekcie umożliwi ewaluację posiadanej wiedzy, rozwój nowych umiejętności, jak i da możliwość wymiany wiedzy i poglądów z innymi Brokerami w Polsce i Europie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy.

Zachęcam także do odwiedzenia strony projektu http://www.etmproject.eu/.

Możliwość komentowania jest wyłączona.