Zaproszenie do składania wniosków z programu Erasmus+

Erasmus+ to nowy program edukacyjny Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, który łączy dotychczasowe inicjatywy w dziedzinie edukacji, realizowane w ramach programów Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu oraz innych programów międzynarodowych, m.in. Tempus i Erasmus Mundus. Budżet nowego programu został zwiększony o 40% w stosunku do poprzedniego okresu finansowania. Obecne zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób
– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
– Wspólne studia magisterskie
– Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
– Sojusze na rzecz wiedzy
– Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
– Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk
Usystematyzowany dialog: spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

Działania „Jean Monnet”
– Katedry „Jean Monnet”
– Moduły „Jean Monnet”
– Centra doskonałości „Jean Monnet”
– Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz instytucji i stowarzyszeń
– Sieci „Jean Monnet”
– Projekty „Jean Monnet”

Sport
– Współpraca partnerska w dziedzinie sportu
– Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Terminy składania wniosków w wybranych konkursach:

  • Wspólne studia magisterskie  –  27 marca 2014
  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży –
    30 kwietnia 2014
  • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych –
    3 kwietnia 2014
  • Działania „Jean Monnet” – 26 marca 2014
  • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu  – 15 maja 2014

Zaproszenie do składania wniosków znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
Szczegóły odnośnie poszczególnych akcji znajdują się w przewodniku po programie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Zapraszamy także na oficjalną polską stronę programu www.erasmusplus.org.pl

Komisja Europejska poszukuje również ekspertów oceniających składane wnioski oraz projekty. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem dostępnym na stronie http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php

Możliwość komentowania jest wyłączona.