Erasmus+ zostanie uruchomiony w 2014 roku

W dniu 3 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała uruchomienie w roku 2014 nowego programu edukacyjnego w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ połączy dotychczasowe inicjatywy w dziedzinie edukacji, realizowane w ramach programów Uczenie się przez całe życie, Młodzież w działaniu oraz innych programów międzynarodowych, m.in. Tempus i Erasmus Mundus.

Budżet nowego programu wynosi 14,7 mld euro, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego okresu finansowania. Największa część budżetu (77,5%) została przeznaczona na edukację i szkolenia (z czego 43% na edukację wyższą). Nowy program wprowadza poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich, mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju. Program Erasmus+ będzie wspierał także partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a szkolnictwem, jak również inne inicjatywy edukacyjne.

Erasmus+ ma za zadanie wesprzeć unijne wysiłki, by przezwyciężyć najtrudniejszy kryzys gospodarczy w historii, jako że edukacja i szkolenia odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020”.

Ulotka Erasmus+

Możliwość komentowania jest wyłączona.