IANUS II

Projekt IANUS II – Inter-Academic Network Erasmus Mundus II  polega na rozwijaniu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich poziomach studiów w odniesieniu do studentów (studiów licencjackich i magisterskich), doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników akademickich i administracyjnych.

program: Erasmus Mundus Akcja 2
czas trwania: 15.07.2013 – 14.07.2017
kraje docelowe: Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Ukraina, Mołdawia, Białoruś
Instytucja koordynująca: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Rumunia
Współkoordynator: National University of „Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraina
Instytucje partnerskie:

 • Karl-Franzens-Universitaet, Austria
 • Université Lille 1 Sciences et Technologies, Francja
 • University of Cologne, Niemcy
 • Riga Technical University, Łotwa
 • University of Groningen, Holandia
 • University of Lodz, Polska
 • Universidad de Granada, Hiszpania
 • Vanadzor State Pedagogical Institute, Armenia
 • Yerevan State Linguistic University, Armenia
 • Baku Slavic University, Azerbejdżan
 • Belarusian National Technical University, Białoruś
 • Akaki Tsereteli State University, Gruzja
 • Sokhumi State University, Gruzja
 • “Alecu Russo” Bălţi State University, Mołdawia
 • Moldova State University, Mołdawia
 • „Ion Creanga” State Pedagogical University, Mołdawia
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina
 • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraina

Oficjalna strona internetowa projektu: www.ianus.uaic.ro/ianusII

Program Erasmus Mundus to program edukacyjny Unii Europejskiej powołany w celu wspierana współpracy i mobilności w edukacji wyższej. Jego celem jest poprawa jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz promocja dialogu i zrozumiania pomiędzy reprezentantami różnych kultur poprzez współpracę akademicką z krajami spoza Unii Europejskiej.

Celem projektu IANUS II jest wspieranie przyszłego rozwoju zawodowego studentów, promocja współpracy międzykulturowej oraz przyczynianie się do zrówoważonego rozwoju edukacji wyższej w krajów partnerskich. Konsorcjum projektu IANUS II oferuje stypendia mobilnościowe dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, staże podoktorskie oraz mobilności dla kadry akademickiej i administracyjnej. 174 stypendia zostaną przyznane osobom z krajów partnerskich oraz 20 osobom z UE. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości ubiegania się o stypendia znajdują się na stronie internetowej projektu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

logo programu Erasmus Mundus

Możliwość komentowania jest wyłączona.