Kolejny projekt realizowany we współpracy ze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców rozpoczynają realizację kolejnego wspólnego projektu międzynarodowego! Celem inicjatywy „Europeans on the Intercultural Labour Market” jest zwiększenie szans uczestników projektu na europejskim rynku pracy poprzez podniesienie ich umiejętności poruszania się w środowisku wielokulturowym. Projekt będzie realizowany w partnerstwie pięciu instytucji edukacyjnych z Rumunii, Polski, Szwecji, Grecji i Włoch w okresie od sierpnia 2013 r. do lipca 2015 r. dzięki dofinansowaniu z programu „Uczenie się przez całe życie – Projekty Partnerskie Grundtviga”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.