Udział w konferencji upowszechniającej projekt Green Employability

Pracownik naszego Biura, Marcin Gońda, wziął udział w końcowej konferencji upowszechniającej międzynarodowy projekt Green Employability – A synergic transfer of a VET training system for workplace basic skills with ecological sustainability awareness in three European countries. Konferencja odbyła się
3 września 2013 roku w Veliko Tarnovo w Bułgarii. Celem projektu, w skład którego wchodzi 7 partnerów z 5 europejskich krajów, jest transfer pakietu szkoleniowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie ekologii. Projekt współfinansowany jest z środków programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji.

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami projektu na stronie: www.greenemployability.info

Możliwość komentowania jest wyłączona.