On the Right Track

Ogólnym celem projektu „On the Right Track” jest zindywidualizowanie procesu uczenia się języków obcych  dzięki mentoringowi i doradztwu. Każda organizacja partnerska przeanalizuje metody doradztwa w swoim kraju lub w krajach sąsiednich, zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami. Jako że grupą docelową projektu są dorosłe osoby uczące się języka w danym kraju, szczególna uwaga zostanie zwrócona na sposoby odpowiednie dla tych osób. Podczas spotkań partnerzy przedstawią rezultaty swoich analiz. Zgodnie z analizą SWOT zostaną zdefiniowane elementy, które mogą być użyteczne dla grupy docelowej w projekcie. W pierwszym roku trwania projektu eksperci zostaną poproszeni o wyjaśnienie celów ścieżki kształcenia i wyjaśnienie, które metody mają największe szanse być skuteczne w edukacji dorosłych.

program: LLP, Grundtvig Learning Partnership
czas trwania: 01.08.2010 – 31.07.2012
Instytucja koordynująca: CVO Leuven-Landen, Belgia
Instytucje partnerskie:

 • CNAI, Hiszpania
 • County Dublin VEC, Irlandia
 • Komvux Malmö Södervärn, Szwecja
 • Laerdansk, Dania
 • OsmaniyeValiligi, Turcja
 • Pedagogas, Litwa
 • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, Polska

Projekt ma na celu zachęcenie i zmotywowanie osób uczących się do zastanowienia się nad własnym procesem zdobywania wiedzy. Chcemy ułatwić dialog pomiędzy osobami uczącymi się, a instytucjami edukacyjnymi i w ten sposób zwiększyć motywację osób uczących się  i ich szanse powodzenia. Jeżeli uczący się przeanalizują swój proces zdobywania wiedzy, będą w niego bardziej zaangażowani, co sprawi, że prawdopodobieństwo sukcesu będzie większe.

Po analizie istniejących metod doradztwa zostanie stworzona „mapa drogowa” skupiająca się na dorosłych osobach uczących się. Narzędzie to będzie pomocne dla nauczycieli/mentorów oraz pomoże uczącym się prowadzić  zindywidualizowany proces nauki.

Cele projektu

 • sporządzenie bazy istniejących systemów doradztwa w Europie
 • wymiana dobrych praktyk pomiędzy instytucjami partnerskimi
 • umożliwienie osobom uczącym się zarządzania procesem uczenia się
 • stworzenie tzw. mapy drogowej (road map) – narzędzia przydatnego podczas szkolenia językowego.
 • organizacja międzynarodowych warsztatów przedstawiających rezultaty projektu.

Rezultaty projektu

 • wymiana doświadczeń z zakresu doradztwa i mentoringu w nauczaniu języków
 • katalog dobrych praktyk
 • analiza SWOT systemów doradztwa
 • narzędzie „Road map”
 • międzynarodowe warsztaty

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.