FinMan

FinMan – Finding a common guide in EU for Financial Management, jest to dwuletni projekt dotyczący zarządzania finansami w projektach unijnych, współfinansowanym przez Komisję Europejską za pośrednictwem programu „Uczenie się przez całe życie – Projekty Wielostronne Grundtvig”. Sześciu europejskich partnerów z Austrii, Czech, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch pracuje wspólnie nad przewodnikiem szkoleniowym na temat zarządzania finansowego i administracyjnego w projektach UE w edukacji osób dorosłych.

Praca nad projektami europejskimi nie sprowadza się tylko do umiejętności planowania działań w projekcie ale polega również na efektywnym zarządzaniu projektami od strony finansowej. Każdy partner musi być w stanie wprowadzić  procedurę raportowania finansowego oraz wypełnić swoją część raportu końcowego w określonych terminach.

Projekt ma na celu opracowanie efektywnego przewodnika szkoleniowego obejmującego zarządzanie finansowe całym cyklem unijnego projektu od etapu planowania do chwili przedstawienia raportu końcowego do Komisji Europejskiej.

Cel projektu
Celem projektu jest poprawienie efektywności i wydajności zarządzania projektami europejskimi realizowanymi przez instytucje edukacyjne poprzez opracowanie materiałów szkoleniowych dla kierowników projektów i innych pracowników finansowo-administracyjnych, które dostarczą tym pracownikom umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrażania projektów.

program: LLP, Grundtvig Multilateral Project
czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: Tk Formazione Srl, Włochy
Instytucje partnerskie:

 • Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki, Polska,
 • Castlereagh Enterprises Ltd, Wielka Brytania
 • Euroface Consulting s.r.o., Czechy
 • European Network for Transfer and Exploitation of EU Projects, Austria
 • Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação, S.A, Portugalia

Oficjalna strona internetowa projektuwww.fin-man.eu

Główne cele:

 • opracowanie na poziomie ogólnoeuropejskim spójnych wytycznych do finansowego zarządzania projektami EU w edukacji osób dorosłych;
 • zaprojektowanie i wprowadzenie do oferty  kursu szkoleniowego w zakresie finansowego i administracyjnego zarządzania projektami UE;
 • opracowanie Przewodnika Finansowego;
 • wspieranie wymiany materiałów, pomysłów i wiedzy oraz zebranie istniejących wytycznych finansowych i dokumentów w ramach jednego Przewodnika Finansowego;
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansowego projektów UE na poziomie ogólnoeuropejskim.

Rezultaty projektu

 • Przewodnik szkoleniowy z zarządzania finansowego projektem (wersje językowe IT, EN, DE, PL, PT, CZ)
 • Kurs szkoleniowy Grundtvig
 • Strona internetowa projektu (6 wersji językowych)
 • Materiały promocyjne (6 wersji językowych)
 • 6 krajowych seminariów
 • konferencja końcowa

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.