Profil kompetencji Brokera Transferu Technologii

Kim jest Broker Transferu Technologii? Jakie są jego główne obowiązki? Jaką wiedzę powinien posiadać broker, aby móc skutecznie pośredniczyć z transferze technologii? Kim są obecni brokerzy? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał Uniwersytet Łódzki oraz pozostali członkowie konsorcjum międzynarodowego projektu ETM – The European Technology Transfer Manager (Europejski Broker Transferu Technologii). Partnerzy przeprowadzili szczegółowe badanie dotyczące transferu technologii, na podstawie którego opracowano krajowe oraz europejskie profile kompetencji Brokera Transferu Technologii (TTM – Technology Transfer Manager). Badanie objęło 326 ankiet, 40 wywiadów z TTM oraz 8 spotkań fokusowych z przedstawicielami centrów i organizacji transferu technologii w krajach partnerskich.

Raport identyfikuje zestaw głównych kompetencji niezbędnych dla Brokerów Transferu Technologii – nowej profesji, która nie jest jeszcze dobrze rozpoznawalna w krajach partnerskich. Badanie skupia się zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i umiejętnościach praktycznych oraz przedstawia zestaw rekomendacji z krajów partnerskich dotyczących zawartości kursu. Badaniem objęci byli głównie mężczyźni w średnim wieku (61%), najczęściej dyrektorzy lub managerowie innowacyjnych spółek, uniwersytetów lub jednostek badawczych z ponad 10-letnim doświadczeniem oraz wykształceniem technicznym (37% – absolwenci studiów inżynierskich, 19% – fizyki i chemii, 30% – nauk ekonomicznych). Pomimo, iż większość respondentów pracuje z powodzeniem jako Brokerzy Transferu Technologii, ponad 80% z nich nie uczestniczyło dotąd w żadnym kursie z zakresu transferu technologii. W przeważającej części nie posiadają oni również oficjalnego poświadczenia swoich kompetencji (np. certyfikatu). Dodatkowo zawód ten wykonywany jest przez osoby ze zróżnicowanym wykształceniem i doświadczeniem, ważne jest zatem aby określić wspólny, europejski profil TTM. Pełne wyniki badania dostępne są na stronie projektu www.etmproject.eu

Projekt ETM realizowany jest w ramach programu LEONARDO DA VINCI (Development of Innovation) i będzie trwał od 01.01.2013 do 30.06.2015. W skład konsorcjum projektu wchodzą: jeden uniwersytet, dwie izby handlowe, trzy ośrodki szkolenia zawodowego, dwie agencje rozwoju lokalnego i jedna firma konsultingowa.

Osoba kontaktowa w sprawie projektu: Karolina Tomczyk
karolina.tomczyk@uni.lodz.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.