Międzynarodowa konferencja projektu DysTEFL

Zapraszamy wszystkich nauczycieli języka angielskiego, osoby prowadzące szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz studentów – przyszłych nauczycieli na międzynarodową konferencję pt.: „DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language”. Językiem konferencji jest język angielski.

W czasie konferencji bedą Państwo mogli wziac udzial w dwóch wybranych przez siebie warsztatach oraz wysłuchać wykładów plenarnych i dyskusji panelowej prowadzonej przez specjalistów z zakresu nauczania języków obcych i specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej.

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli języka angielskiego jako języka obcego, partnerzy w projekcie DysTEFL przygotowali kurs stacjonarny, materiały do samodzielnej nauki oraz kurs na platformie uczenia się na odleglość dla studentów (przyszłych nauczycieli) i nauczycieli języka angielskiego jako obcego, w celu podniesienia ich świadomosci w zakresie potrzeb edukacyjnych i sposobów pracy z osobami z dysleksją.

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z szerokim repertuarem metod, technik i narzędzi, które pozwalają na zwiekszenie jakości i efektywności pracy z uczniem z dysleksją na lekcjach języka obcego. Kurs składa sie z 10 rozdziałów dotyczących szeregu teoretycznych i praktycznych zagadnień. Kazdy rozdział zawiera zestaw zadań, a poszczególne zadania składaja sie z kilku etapów. W czasie konferencji DysTEFL przeprowadzimy dziesięć warsztatów, odpowiadających dziesięciu rozdziałom kursu, w dwóch sesjach, w trakcie których pięć warsztatów bedzie sie odbywało równolegle.

Konferencja odbędzie się 11 października 2013, w hotelu Holiday Inn, w Łodzi (ul. Piotrkowska 229/231, Łódź, Polska, www.hilodz.com). Wszystkim uczestnikom konferencji pokrywamy następujace koszty udziału w konferencji z budżetu projektu DysTEFL: opłata rejestracyjna, przerwa kawowa, obiad oraz materiały konferencyjne zawierające płytę CD z kursem DysTEFL. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji bezpośrednio w hotelu.

Z uwagi na fakt, ze liczba miejsc jest ograniczona, mozemy przyjać tylko określoną ilość zgloszeń. W celu zarejestrowania się, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.dystefl.eu i przesłać go na adres dystefl(at)uni.lodz.pl. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie potwierdzona.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.