LINK

Projekt LINK – Career Services for Better Jobs polega na transferze i przystosowaniu programu szkoleniowego i podręcznika oraz poradnika dla doradcy zawodowego, które zostały z sukcesem wdrożone w 10 europejskich krajach. Szkolenie jest ukierunkowane na skuteczne dotarcie i doradztwo zawodowe dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Dodatkowo zostanie opracowany zestaw narzędzi służących do oceny dalszych potrzeb szkoleniowych doradców. W projekcie przewidziana są analizy sytuacji na rynku i potrzeb szkoleniowych efektem tego będzie dostosowanie programu szkoleniowego do potrzeb lokalnych. Produkty finalne zostaną przetłumaczone na języki wszystkich krajów partnerskich w celu przeprowadzenia szkolenia pilotażowego oraz udostępnione do darmowego pobrania na stronie internetowej.

Program: LLP, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
Czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: Business Foundation for Education, Bułgaria
Instytucje partnerskie:

 • BEST, Austria
 • Folkuniversitetet, Szwecja
 • Institute for Social, Economic and Trade Unions’ Research (ISETUR), PODKREPA, Bułgaria
 • SURT, Association of Women for the Labor Insertion, Hiszpania
 • Uniwersytet Łódzki, Polska

Cele projektu

 • Poprawa jakości ustawicznego kształcenia zawodowego dla doradców zawodowych poprzez innowacyjny system szkoleniowy i narzędzia służące ocenie i identyfikacji potrzeb szkoleniowych.
 • Podnoszenie świadomości odnośnie ciągłego podnoszenie własnych kompetencji zawodowych.
 • Zapewnienie lepszych usług w dziedzinie doradztwa zawodowego dla społeczności i pracodawców w Europie.

Rezultaty projektu

 • Analiza potrzeb  szkoleniowych doradców zawodowych z zakresu doradztwa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  (min. Po 10 respondentów w trzech krajach partnerskich – łącznie 30 osób )
 • Przetłumaczone i zaadaptowane materiały szkoleniowe:  curriculum, przewodnik dla trenera  I podręcznik użytkownika.
 • Kurs pilotażowy dla  min. 10 doradców w trzech krajach partnerskich – łącznie 30 osób )
 • Raport po przeprowadzonym pilotażu
 • Upowszechniające seminaria krajowe (min. po 30 uczestników w trzech krajach partnerskich – łącznie 90 osób)
 • Sieć strategicznych partnerów w każdym kraju dla wdrożenia produktów
 • Sieć ekspercka doradców min. 4 w każdym kraju
 • Konferencja końcowa w Barcelonie
 • 3 edycje newslettera
 • Strona internetowa projektu (rezultaty będą udostępnione on Line)
 • Raporty ewaluacyjne

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.