Prezentacja projektu LiTE na konferencji w Toruniu

Marcin Gońda podczas wystąpienia

W dniu 6 czerwca 2013 r. odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika konferencja naukowa „Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy”. Jednym z prelegentów był Marcin Gońda, który przedstawił realizowany przez BMPE UŁ projekt LiTE – Lost in Transition Europe. Przeprowadzone w projekcie analizy i rekomendacje dotyczące włączania w ramy szkolnictwa wyższego osób z grup niedoreprezentowanych spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Uczestnicy docenili również ideę planowanej platformy informacyjnej LiTE, która będzie służyć nabywaniu przez studentów umiejętności koniecznych do rozpoczęcia i kontynuacji studiów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.