CEFY

CEFY, Entrepreneurial Competences for Youth (Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości dla młodych), jest międzynarodowym projektem realizowanym przez partnerów z Hiszpanii, Włoch, Czech, Polski i Łotwy. Celem projektu jest transfer sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań, które służą identyfikacji i nabywaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości przez ludzi młodych kształcących się zawodowo, w formie gry edukacyjnej.

Program: LLP, Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji
Czas trwania: 01.10.2012 – 30.09.2014
Instytucja koordynująca: CIFESAL, Hiszpania
Instytucje partnerskie:

  • UPTACLM – Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla La Mancha, Hiszpania
  • Uniwersytet Łódzki, Polska
  • TEMPO, Czechy
  • Biedrība Eurofortis, Łotwa
  • AGEFORM, Włochy
Strona internetowa projektu

www.cefy.eu

Cel projektu
CEFY ma za zadanie stymulować samozatrudnienie wśród ludzi młodych, w naturalnym procesie przechodzenia ze środowiska edukacji do aktywnego życia społecznego i zawodowego, wnosząc wkład w rozwiązywanie problemu bezrobocia. Projekt ma również wzmacniać pogląd, że ludzie młodzi mogą rozpoczynać karierę zawodową w sposób nietradycyjny.

Metodologia projektu CEFY jest oparta na innym projekcie transferu innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w który byli zaangażowani także niektórzy partnerzy projektu CEFY. W projekcie CEFY sprawdzone metody zostaną przestransferowane do nowego kontekstu (przedsiębiorczość). Punktem centralnym będą kluczowe kompetencje, niezbędne dla osób samozatrudnionych (umiejętności miękkie takie jak inicjatywa, kreatywność i umiejętności przywódcze).

Cele szczegółowe projektu:

  • Zgromadzenie, porównanie i analiza zasobów pedagogicznych przydatnych dla realizacji celów projektu, pochodzących z różnych krajów.
  • Stworzenie sytuacji, w których uczący się będą mogli rozpoznać i ćwiczyć umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, poprzez adaptację zasobów zidentyfikowanych w pierwszej fazie projektu i przekształceniu ich w scenariusz i scenopis gry edukacyjnej.
  • Dostarczenie interaktywnej gry edukacyjnej, będącej połączeniem zidentyfikowanych zasobów edukacyjnych.
  • Przetestowanie oraz walidacja wstępnych i ostatecznych produktów przez ekspertów z dziedziny zatrudnienia oraz bezpośrednio przez grupy docelowe projektu – osoby kształcące się zawodowo.
  • Dyseminacja cząstkowych oraz finalnych rezultatów projektu wśród grup docelowych, publikacja doświadczeń zebranych podczas jego realizacji oraz zdefiniowanie kanałów, poprzez które inicjatywa będzie kontynuowana w oparciu o wsparcie otrzymane w trakcie realizacji projektu.

Oczekuje się, że projekt CEFY dotrze bezpośrednio do około 500 osób: trenerów, studentów, doradców zawodowych oraz przedstawicieli różnych instytucji. Poprzez liczne kanały (strona internetowa, publikacje) grupa ta rozszerzy się do 2000 osób.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.