Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabór wniosków

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS), ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG, ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

W dn. 8.04.2013 rozpoczął się nabór na realizację projektów w ramach II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na następujące działania:

Współpraca Instytucjonalna
Projekty mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);
 • konferencje, seminaria, publikacje.
Rozwój Polskich Uczelni
Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

 • rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
 • rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
 • rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
 • przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
 • utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
 • rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
 • rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Termin składania wniosków upływa 7 czerwca 2013, godz. 16.00

Szczegółowe informacje odnośnie obu działań oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się w poniższych plikach:

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy_BMPE
Zagadnienia horyzontalne FSS

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.