Profilaktyka raka szyjki macicy – projekt Aurora

Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zorganizował bezpłatny kurs „Profilaktyka raka szyjki macicy – aspekty medyczne i psychospołeczne”. Kurs odbył się w dniach 18-20 marca z Klubie Lekarza w Łodzi. W zajęciach uczestniczyło 16 osób reprezentujących różne profesje medyczne. Celem szkolenia było przekazanie zarówno wiedzy medycznej, jak i psychologicznej związanej z profilaktyką raka szyjki macicy. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu Aurora (Europejska sieć systemu obserwacji i kontroli raka szyjki macicy w nowych krajach członkowskich UE). Celem projektu jest zidentyfikowanie wspólnej i możliwej do zrealizowania strategii promującej badania profilaktyczne wśród kobiet w wieku 30-69 lat w nowych państwach członkowskich UE, jak i opracowanie bardziej skutecznej strategii promowania działań skierowanych na profilaktykę raka szyjki macicy wśród kobiet.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na www.aurora-project.eu

uczestnicy kursu

Możliwość komentowania jest wyłączona.