Homoresponsabilis

Projekt Homoresponsabilis in the globalized World podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), edukacji globalnej, relacji handlowych pomiędzy krajami Południa i Północy, odpowiedzialności menedżerów oraz etycznych aspektów procesu podejmowania decyzji biznesowych. Celem projektu jest edukacja przyszłych liderów i przedsiębiorców w obszarze ww. problemów. Partnerzy projektu kładą również nacisk na edukację uczniów szkół zawodowych. To spośród nich bowiem – jak pokazują statystyki – wywodzi się obecnie większość właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Edukacja tych grup ma odbywać się w sposób nietradycyjny, gdyż z udziałem gry symulacyjnej.

Program: Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji)
Czas trwania: 01.01.2012- 31.12.2013
Instytucja koordynująca: Uniwersytet Łódzki, Polska
Instytucje partnerskie:

  • Groupe One, Bruksela, Belgia
  • Фондация ТАЙМ-Екопроекти (TIME-Ekoprojects Foundation), Sofia, Bułgaria
  • BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Wiedeń, Austria

Strona internetowa projektu
www.responsabilis.eu

Cele projektu
Głównym celem projektu jest transfer innowacyjnej gry symulacyjnej do wykorzystania przy prowadzeniu zajęć z zakresu tzw. edukacji rozwojowej/edukacji globalnej. Narzędzie to może służyć zarówno w edukacji studentów, jak i być wykorzystane w edukacji młodzieży ze szkół zawodowych. Możliwość korzystania z transferowanej gry wzbogaci repertuar pedagogiczny trenerów oraz nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich. Dlatego też pośrednim celem jest również zwiększenie atrakcyjności zajęć z omawianej problematyki. Co równie istotne, projekt dotyczy edukacji przyszłych liderów biznesu, którzy powinni być świadomi procesów i relacji, jakie zachodzą we współczesnym zglobalizowanym świecie. W ramach projektu gra symulacyjna nie zostanie jedynie wprost zaadaptowana do języka polskiego, ale także dostosowana do specyfiki polskich realiów gospodarczych. Ponadto celem projektu jest utworzenie sieci partnerskiej organizacji, które w zakresie edukacji globalnej będą współdziałały ze sobą również po zakończeniu projektu.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.