GAVA

Celem projektu GAVA – Governance for Sustainable Development jest przygotowanie wspólnego programu studiów na poziomie doktoranckim oraz magisterskim zatytułowanego „Governance for Sustainable Development – Skuteczne Rządzenie dla Zrównoważonego Rozwoju”.

Celem długofalowym projektu jest wdrożone programu studiów na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum i umożliwienie realizacji programu studentom z Europy i spoza niej.

program LLP: Erasmus Curriculum Development,
czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: Uniwersytet Łódzki, Polska
Instytucje partnerskie:

 • University of Westminster (Wielka Brytania, Londyn),
 • University of Crete (Grecja, Rethymno),
 • Fachhochschule für angewandtes Management (Niemcy, Erding),
 • Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentat (Francja, Marcy l’Etoile).

W projekt zaangażowani zostali również partnerzy stowarzyszeni:

 • Donetsk National University (Ukraina, Donieck),
 • Instituto Movimento Pro-projectos (Brazylia, Florianópolis),
 • Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy (Indie, Bangalore),
 • Magatred University (Serbia, Belgrad).

Oficjalna strona internetowa projektu
www.study-sustainability.com

Zakres projektu

Po kryzysie finansowym zaistniała potrzeba, dużo większa niż wcześniej dla realizacji strategii, która poprowadzi gospodarki państw do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wzrost gospodarczy powinien być wspierany przez inwestycje w infrastrukturę, skuteczne rządzenie oraz innowacyjne rozwiązania, które zapewniają zrównoważone wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska. Uczelnie wyższe powinny także podjąć wyzwanie edukacji młodzieży i dorosłych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Projekt jest ukierunkowany na stworzenie unikatowego wspólnego programu studiów na poziomie magisterskim i doktoranckim z obszaru skutecznego rządzenia dla zrównoważonego rozwoju. Program studiów oparty będzie na koncepcji good governance (skutecznego rządzenia), strategii zrównoważonego rozwoju w Europie i globalnego partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. Curriculum będzie opierało się na 6 podstawowych filarach:

 1. Political Stability and Regulatory Quality (Polityka Stabilności i Jakość Tworzenia Przepisów),
 2. Governance Effectiveness (Skuteczność Rządzenia),
 3. Sustainable Development and Environmental Protection (Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska),
 4. Social Policy and Better Security (Polityka Społeczna i Bezpieczeństwo),
 5. Anti-corruption (Walka z Korupcją),
 6. Public Health – e-health and healthy food (Zdrowie publiczne – e-zdrowie i Zdrowa Żywność).

W ramach programu uwzględnione zostaną elementy: prawa cywilnego, prawa antykorupcyjnego, prawa podatkowego, walki z wykluczeniem społecznym i prowadzenia dialogu społecznego, nowoczesnej publicznej opieki zdrowotnej, polityki energetycznej z uwzględnieniem wspierania odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i polityki wodnej oraz zmian klimatu.

Grupą docelową dla rezultatów projektu są przede wszystkim studenci studiów licencjackich i magierskich zainteresowani karierą w służbie cywilnej a także pracownicy organizacji rządowych i pozarządowych działających na różnych poziomach; lokalnym, regionalnym, krajowymi globalnym w różnych państwach Europejskich. Poprzez zaangażowanie państw spoza UE rezultaty projektu będą ukierunkowane także na możliwość wykorzystania ich na Ukrainie, w Indiach, Serbii oraz Brazylii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Lifelong Learning Programme logo

Możliwość komentowania jest wyłączona.