Programy

FSS

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014)

Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

  • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
  • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.

W ramach Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach dwóch działań FSS:

  • Współpraca Instytucjonalna
  • Rozwój Polskich Uczelni

Przykładowe działania:

  • wizyty przygotowawcze przedstawicieli instytucji edukacyjnych w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu w ramach pozostałych działań Funduszu,
  • działania na rzecz poprawy jakości programów studiów w językach obcych oferowanych przez polskie uczelnie,
  • działania zmierzające do poprawy jakości nauczania oraz zasobów dydaktycznych polskiego szkolnictwa i oświaty,
  • działania służące rozwojowi oferty dydaktycznej,
  • działania mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji edukacyjnych w programach międzynarodowych, programach wymiany uczniów i studentów oraz możliwości organizowania imprez i wydarzeń międzynarodowych.

Więcej informacji: www.fss.org.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.