O uniwersytecie

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu około 50 tysięcy młodych ludzi. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje blisko 4 tysiące osób, w tym ponad 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich.

Uniwersytet Łódzki ma 12 wydziałów:

Biologii i Ochrony Środowiska
Chemii
Ekonomiczno-Socjologiczny
Filologiczny
Filozoficzno-Historyczny
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyki i Informatyki
Nauk Geograficznych
Nauk o Wychowaniu
Prawa i Administracji
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Zarządzania

oraz filię w Tomaszowie Mazowieckim i kilka Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Kaliszu, Kutnie, Ostrołęce, Sieradzu, Skierniewicach i Zduńskiej Woli.

Uczymy na europejskim poziomie
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Dlatego stworzyliśmy programy studiów, które są odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzimy prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Uczymy na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Nasi studenci mają także możliwość otrzymania dyplomów uczelni zagranicznych. Promujemy mobilność i otwieramy drogę do karier międzynarodowych. Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów na wybranym uniwersytecie polskim. Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

Wspieramy innowacyjność
Akcelerator Technologii to program Uniwersytetu Łódzkiego, którego misją jest wspieranie innowacyjnych polskich przedsięwzięć z sektorów zaawansowanych technologii poprzez nowoczesny system doradztwa, bazy wiedzy oraz pomoc w pozyskiwaniu środków kapitałowych. Akcelerator wspiera przedsięwzięcia high-tech z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem projektów przynoszących korzyści dla regionu łódzkiego. Centrum Innowacji promuje studia podyplomowe i warsztaty w zakresie metodologii oceny rynku i technologii, komercjalizacji myśli naukowej dla wynalazców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji badawczych. Uniwersytet Łódzki buduje sieć partnerskich kontaktów z akceleratorami i środowiskiem naukowym w całej Polsce oraz prowadzi badania w zakresie nowych technologii i posiada panel, umożliwiający ich ocenę. Europejskie programy badawcze są aktywnie realizowane przez naszych pracowników. Nasza uczelnia w ostatnich latach zrealizowała ponad 40 projektów badawczych w ramach 6 i 7 Programu Ramowego, w których UŁ wystąpił w roli partnera lub koordynatora.

Wspieramy nowoczesność
Biblioteka Uniwersytecka to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ oferuje łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych w dwóch obiektach w centrum Łodzi oraz w pięknie położonym kompleksie w Lesie Łagiewnickim. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu i gabinetu odnowy biologicznej.
Miasteczko akademickie LUMUMBOWO dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi.

Studia bez barier
Jednym z naszych nadrzędnych celów jest zwiększenie dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych. Chcemy zapewnić im równy dostęp do wykształcenia, pozbawionego jakichkolwiek barier, zarówno architektonicznych, jak i mentalnych. Pomagamy studentom zagranicznym, ucząc ich języka polskiego w jednym z najstarszych i najlepiej funkcjonującym w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Możliwość komentowania jest wyłączona.