Dokumenty

Zarządzenia

Rekomendacje Rektor ds Współpracy z Zagranicą w sprawie roli Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim oraz zasad współpracy.

Pobierz

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.10.2007 r.
w sprawie: realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych.

Link do Zarządzenia

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2012 r.
w sprawie: zasad wynagradzania pracowników w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Link do Zarządzenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.