Dokumenty

Konkursowe

Lifelong Learning Programme – Dokumenty konkursowe 2013

Zaproszenie do składania wniosków
Priorytety strategiczne

Dokumenty aplikacyjne 2013 są dostępne na stronie EACEA.

Przewodnik dla wnioskodawców
Część I – Przepisy ogólne (EN)
Część IIa – Podprogramy i akcje (EN)
Część IIb – Informacja o podprogramach i akcjach (EN)


POPRZEDNIE KONKURSY

Tempus IV – Piąte „Zaproszenie do składania wniosków”

Zaproszenie do składania wniosków
Przewodnik dla wnioskodawców (EN)
Instrukcje dla wnioskodawców (EN)

Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony EACEA.


Lifelong Learning Programme – Dokumenty konkursowe 2012

Zaproszenie do składania wniosków
Priorytety strategiczne

Dokumenty aplikacyjne 2012 są dostępne do pobrania na stronie EACEA.

Przewodnik dla wnioskodawców
Część I – Przepisy ogólne (EN)
Część IIa – Podprogramy i akcje (EN)
Część IIb – Informacja o podprogramach i akcjach (EN)


Lifelong Learning Programme – Dokumenty konkursowe 2011

Zaproszenie do składania wniosków
Priorytety strategiczne

Dokumenty aplikacyjne 2011 dostępne są do pobrania na stronie EACEA oraz na stronie narodowej agencji.

Przewodnik dla wnioskodawców
Część I – Przepisy ogólne (EN)
Część I – Przepisy ogólne (PL)
Część IIa – Podprogramy i akcje (EN)
Część IIa – Podprogramy i akcje (PL)
Część IIb – Informacja o podprogramach i akcjach (EN)

Możliwość komentowania jest wyłączona.