Dwa nowe projekty koordynatorskie UŁ

Z przyjemnością informujemy o  pozytywnej ocenie przez EACEA dwóch projektów międzynarodowych LLP, w których Uniwersytet Łódzki jest koordynatorem.

Przygotowanie tych projektów jest efektem współpracy  BMPE oraz jednostek UŁ – Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Filologicznego. Realizacja projektów rozpocznie się w listopadzie/grudniu 2011. Będziemy na bieżąco informować o ich realizacji na naszych stronach.  Krótkie opisy zamieszczamy poniżej:

DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language
LLP Comenius Multilateral Project

Jest to projekt dwuletni, który zakłada opracowanie kursu i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli języka angielskiego w zakresie nauczania osób z dysleksją. Nauczyciele pracujący z osobami z dysleksją uzyskają dostęp do odpowiedniej metodologii oraz technik i narzędzi, dzięki którym wzrośnie jakość i efektywność ich pracy, a uczniowie ze specjalnymi potrzebami uzyskają profesjonalne wsparcie w nauce.


Homoresponsabilis in the globalized World
Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji

W ramach dwuletniego projektu zostanie przeprowadzony transfer biznesowej gry symulacyjnej. Jej uczestnicy (przedsiębiorcy i studenci) poznają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak również istniejące dysproporcje w relacjach pomiędzy krajami rozwiniętymi (globalna Północ) i krajami rozwijającymi się (globalne Południe).

Gra wraz z dodatkami jest obecnie z powodzeniem stosowana podczas szkoleń w Belgii, a poprzez projekt zostanie dostosowana do potrzeb i realiów Polski, Bułgarii i Austrii. Przeprowadzone zostanie także szkolenie dotyczące wykorzystania gry przez wykładowców, nauczycieli i  szkoleniowców z organizacji non-profit.

Możliwość komentowania jest wyłączona.